7,428 բառեր. 2,948 Թարգմանություններ է.
995,436 բառերը / արտահայտությունները, 5,276 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Սեսոտո, Սեսոտո-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatesotho.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0325 / 0.0225 (18)
Վերադառնալ սկիզբ