در این لحظه انگلیسی - Sesotho واژه نامه تعدادی از 4,501 کلمات در انگلیسی و نیز 5,759 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 801,679 جستجو کلمات / عبارات، میان 4,249 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - Sesotho فرهنگ لغت، انگلیسی، Sesotho, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-Sesotho خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translatesotho.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0179 / 0.0117 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه